Masks are a simple solution - it’s not like we have to wear scrubs!

Masker är en enkel och bekväm lösning. Det är inte så att vi behöver klä oss som sjuksköterskor.

I slutet av 2019 tänkte vi fortfarande inte så mycket på om vi stod axel mot axel med någon i ett köpcentrum - satt axel mot axel med någon på tunnelbanan - eller att vi skulle behöva tänka på att hålla social distans - två meters avstånd från andra människor på restauranger och cafeer. En ny värld där social distansering var en ny rekommendation från folkhälsomyndigheten - ett nytt nyckelord.

Pandemin som började spridas globalt i december 2019 har förändrat våra liv och hur vi ser på personligt hälsoskydd för förutsebar framtid framåt… Kanske även för oförutsebar.

Sedan dess har vi blivit översköljda av råd kring hur vi bör leva våra liv i den nya värld pandemin skapat. 

Hur tvättar man händerna på ett korrekt sätt? Hur tvättar man händerna på rätt sätt? 

(20 sekunder på vardera hand) (Sjung “Ja må hon leva” eller “ Ja må han leva” två gånger.

Hur återfuktar man på rätt sätt? 

Så att inte vi inte får bakterier i de skär och skav som uppstår från uttorkning efter den omfattande handhygien vi blivit rådgivna att göra.

Hur man inte ska röra ansiktet eller mat med otvättade händer?

Det här är knappast några nyheter längre. Men varför blir vi då översköljda med den här informationen på våra mobiltelefoner och surfplattor? Sanningen är den att världen inte är som den en gång varit och personligt hälsoskydd, masker och handsprit, har har fått en helt ny vikt.

Det betyder inte att vi varit oförsiktig innan. Vi har bara inte på länge konfronterats med ett virus som är så unikt i snabbheten som det spridits, omfattningen som det har spridits och i dess konsekvenser. I skrivande stund har men än 75 000 svenskar smittats av COVID-19 och över 5500 svenskar har mist livet under dess första fem månader.

Det är svårt att dra till minne när senast Sverige gått igenom en katastrof, mänskligt eller av naturen orsakade, som haft sådana omfattande konsekvenser. På den ljusa sidan har den nya pandemin inte lika hög dödlighet som andra pandemier och det går ganska enkelt att se till att man har ett väldigt långtgående skydd för att förhindra att man själv bli smittad genom masker.

I en tid då myndigheternas rekommendationer snabbt förändras så är det viktigt att minnas att bärandet av mask inte bara är ett skydd av din egen hälsa och välmående men också ett skydd för dina medmänniskor och därmed ett uttryck för hänsyn mot andra.

Oavsett om det handlar om de 20 minuter när du handlar mat, 30 minuter när du åker kommunalt så är det en välgärning mot andra människor när vi lever med en pandemi som faktiskt skördar nya liv varje dag.

Vi har redan förändrat våra dagliga liv medvetet när det kommer till handsprit och handhygien. Vi borde inte vara så tveksamma till att göra dessa relativt små förändringar av våra rutiner med att bära masker och kontinuerligt använda handsprit med tanke på vilken stor effekt de har för att förhindra smittan att spridas vidare.

Det är inte första gången världen har förändrats och mänskligheten har om och om igen visat på sin förmåga att förändra sina sätt att leva när förutsättningarna ändrats.

Den spanska sjukan som drabbade världen med kraft för nästan exakt hundra år sedan 1918-1920 minskade världens befolkning med 2,5 %.

AIDS gjorde den breda allmänheten medveten om den potentiella smittspridningen via blod och SARS och H1N1 under 2000-talet oftast känd som “svininfluensan” gjorde oss mer medvetna om vikten av handhygien på offentliga platser som arbetsplatser, skolor, restauranger och sjukhus.

I slutändan har mänskligheten lyckats överkomma samtliga pandemier genom att lära sig av dem och anpassa sig.

COVID-19 är inte annorlunda. Den nya pandemin har gjort att vi anpassat våra rutiner till den nya verkligheten. Vi tvättar och spritar händerna ofta, bär filtrerande masker och tar på oss handskar före vi rör saker som vi vet andra människor rör både ofta och mycket.

För alla som inte levt under en sten denna ovanliga våren och sommaren är säkert åtminstone någon av dessa något du bekantat dig med.

Vi vidtar olika åtgärder för att skydda oss i vår vardag. Säkerhetsbälte när vi kör bil, solkräm när vi solar, håller för munnen när vi nyser eller hostar. Masker och handhygien är inte olika på så sätt. Nya rutiner för en ny verklighet.

Hur besvärande är det egentligen att bära en mask när man är medveten om hur mycket det skyddar din egen hälsa och andras. Vi har mycket olika människor omkring oss och oftast betyder de mycket för oss: familj, släkt, vänner, kollegor. Det är oftast de som betyder mest för oss som är närmast. Masker skyddar inte bara dig utan även dessa viktiga personer i din omgivning.

Pandemin har satt sina klor i våra samhällen och det bästa vi kan göra, vad vi kan göra som vårt bidrag i kampen mot den är att minska belastningen på våra sjukvård och omsorgssystem genom att använda personlig hälso skyddsutrustning som både minskar chansen för dig själv såväl som andra i din omgivning från att bli smittade.

Av nödvändighet har masker och handsprit blivit accessoarer så varför inte bära dem med stil.

Tendensen är att arbetsgivare blir mer och mer noggrann med nya hälsoskydds rutiner och vi gläds åt det nya engagemang som finns för att minska bakteriefloran i de offentliga utrymmen vi rör oss och lever i.

MaskZ of Sweden står helhjärtat bakom det nya initiativ som tagit för att bättre skydda vår hälsa på allmänna platser. 

Det sista vi vill är att överföra det som lever på dörrhandtag, toaletter eller i tunnelbanan till våra ansikten.

MaskZ of Sweden vill bidra ii att hjälpa människor få en ökad förståelse för PPE (Personal protection equipment). Förhoppningsvis kan vi med framgång vinna såväl kriget mot pandemin såväl som den okunskap om personlig hygien som möjliggör för dess fortsatta spridning.

Alla rättigheter tillhör MaskZ of Sweden