Your cart
Fast Worldwide Shipping: 2-5 days. Deliver in 2-3 days locally in Sweden and 3-5 days Internationally

Intervju med instagramstjärnan Oliver Ma

Intervju med instagramstjärnan Oliver Ma

Oliver Ma är en stigande stjärna på Instagram himlen - känd för sina många dubbade videos och låtar som inspirerar och underhåller 1000 tal. Häromdagen satt han ner med MaskZ of Sweden för att dela med sig mer - Om vikten av att bära mask och hur vi måste försöka se ljuset i tunneln.

Oliver Ma menar att social distansering inte måste innebära total självisolering. 

Vi måste istället vara noggranna med själv karantän efter vi kommit hem från resor och undvika sammanhang där människor är oförsiktiga. Försök undvika människor som kommit hem från långresor utan att ha satt sig själv i karantän åtminstone några dagar.

Vi kan inte låta självisolering förstöra vår livskvalité. Vi kan inte låta oss leva i en sådan skräck så att det avskärmar oss från sociala kontakter. Vår mentala hälsa är precis lika viktig. Vi måste prioritera vår mentala hälsa och sociala välmående.

Oliver Ma är dock i allra högsta grad medveten om den fysiska aspekten av vår hälsa heller. “Människor borde vara medvetna om vikten av personlig hygien i dessa tider. Tvätta alltid händerna både innan och efter du har ätit. Bär mask på offentliga platser där det kan förväntas uppstå trängsel som t.ex. när man åker kollektivt”.

Den nuvarande pandemin har förändrat vårt sätt att se på personlig hygien på offentliga platser. “Pandemin har gjort oss medvetna om att alltid ha en åtminstone grundläggande personlig hygien - tvätta händerna - täck mun och näsa med mask - inte röra ögon och näsa med ospritade händer - den har påmint människor om dessa grundläggande saker

Ma är övertygad sambandet mellan tre saker: Hans livsval, sin fysiska hälsa och mentala hälsa. “Min pappa gick bort i lungcancer när jag endast var 1 år gammal på grund av tobaksrökning. Så även när jag är sjuk försöker jag bota de med mer naturliga botemedel först som t.ex äta mycket vitaminrik frukt. Jag gör inget som inte är bra för hälsan

Vi skulle nog alla leva hälsosammare om vi följde i hans fotspår.

Något så grundläggande som renlighet genomgår nu en världsrevolution. MaskZ of Sweden delar Oliver Maś inställning. Att vara medvetna i våra rutiner och val när det kommer till personligt hälsoskydd och personlig hygien kommer vara avgörande i världen efter själv karantän.

Att leva sanitärt är en revolution om i personlig hygien på offentliga platser - och det är en revolution vi i MaskZ of Sweden står bakom till 100%. 

PPE (Personal protection equipment) är framtidens självklara accessoarer för de som ska färdas genom framtidens urbana tättbefolkade miljöer. Lätta att ta up, använda och packa ner. Morgondagens PPE kommer vara både funktionell och stilbildande.

Oliver avslutar intervjun med att säga “Hitta din egen väg. Hitta balans i tillvaron. Vi är alla människor. Vi har sociala och mentala behov. Att ta tillvara på sin hälsa innebär inte bara att ta tillvara på sin fysiska hälsa. Vi behöver vara socialt och mentalt hälsosamma också. Skydda dig mot pandemin men låt den inte ta över ditt liv”.

Träffa andra människor. Med rätt PPE, masker och sanitära produkter kan vi minimera riskerna. Vi ser fram emot att ta del av fler inlägg av Oliver där han fortsätter sprida glädje även i framtiden. Det kan behövas i dessa tider. Tack!

Alla rättigheter tillhör MaskZ of Sweden

x

Swedish
SV