Good things come in 3's too

Det brukar sägas att det krävs tre komponenter för att maximera framgången i ett företag: arbetskraft, arbetsmoral & produktivitet. Om någon av dessa går upp så kommer de resultera i en bättre arbetsplats!

Om någon av dessa går ner kommer det däremot resultera i en förlust av viktigt emotionellt kapital hos dina anställda. Ett företag är aldrig bättre, mår aldrig bättre, presterar aldrig bättre än sina anställda.

Så hur gör vi för att fortsätta utvecklingen mot en allt bättre arbetsplats? 

I all väsentlighet kan man snäva ner det till att handla: Hälsa: Mental & fysisk.

Så här måste man som entreprenör fråga sig själv: Presterar dina anställda sämre än vad de skulle kunna på grund av hälsoproblem - fysiska eller psykiska? - som de har själva eller har i sin familj och omgivning?

Om du är osäker kommer här en guide.

En tre stegs guide för att garantera god hälsa och eliminera frånvaro.

1. Etablera tydliga rutiner och följ dem.

Anledningen till att MaskZofSweden har lanserat kampanjen “Generation Quarantine” är för att vi vill ge människor och organisationer de nödvändiga verktygen för att bättre bibehålla och ta hand om sin hälsa i en tid då förutsättningarna ändrats i grunden.

När vi nu går in en ny post karantänstid med de nya förutsättningar det innebär så måste vi anpassa våra rutiner till en ny verklighet. En förändring av våra rutiner för att anpassa oss till det nya normala är nödvändig. Våra personliga hälsoskydds produkter ger människor och organisationer möjlighet att skydda sin hälsa på det mest effektiva sättet i detta nya normalläge. 

Att tillgängliggöra personliga hälso skyddsprodukter kommer bibehålla hälsan hos dig och dina anställda och därmed reducera den minskade produktivitet, arbetsmoral och frånvaro som är ett oundvikligt resultat av ohälsa till minimum. Att bära mask är inne. Att vara oförsiktig med hur man sprider och exponeras mot bakterier och virus är något som måste tillhör det förgångna.

Men vad är det då ditt företag behöver? En grundläggande FFP1 mask bidrar bara med att minska potentiell smittspridning från den som bär masken genom att minska omfattningen som bäraren av masken sprider mikro droppar i sin omgivning. Något som är en bieffekt av att vi t.ex. pratar och andas. Detta kan kanske tyckas onödigt vid en första tanke. 

Om man är sjuk ska man väl ändå stanna hemma för både sin egen och andras skull. Detta är naturligtvis sant men det finns exempel på sjukdomar där t.ex. individer som bär på en smitta har väldigt milda symptom och därmed inte är medveten om att de är smittade men ändå är smittsamma för sin familj och kollegor. En FFP1 mask kan till viss del begränsa en smittsam individs smittspridning.

Vill man även skydda hälsan hos den som bär masken är vårt råd att använda masker av typ FFP2 och FFP3 och som har minst 95 procentig (FFP2) respektive 98 procentig (FFP3) filtrerings effektivitet mot t.ex. bakterier i luften.

2. Skapa en företagskultur som bygger på att man stödjer varandra.

Finns det något bättre sätt att stödja sina anställda än att bry sig om deras välmående och hälsa? Vi tror att förebyggande åtgärder är både billigare och bättre för dig och dina anställda. Ingen vill vill bli sjuk. 

För relativt små summor kan man skaffa sig själv och sina anställda en ganska hög grad av skydd mot bakteriesjukdomar och virala sjukdomar. Att ha effektiv handdesinficering i alltifrån fickstorlek till större förpackningar som räcker till många samt masker av olika typer gör din arbetsplats säkrare.

För vad är billigare? Förebyggande arbete med hälso skyddsprodukter eller den omfattande sjukfrånvaro som annars kanske kan följa?

Enlig en studie gjord av det amerikanska “Centre for Disease Control” (CDC) så uppgick de samlade kostnaderna för förlust av produktivitet till följd av sjukdomar till 225,8 miljarder amerikanska dollar årligen. 1685 amerikanska dollar per anställd och år.

En förebyggande investering i t.ex FFP2 & FFP3 masker samt handdesinficering är en enkel övergång till vår nya verklighet.

3. Minska onödig stress

De flesta av oss har en eller några personer som vi alltid kan lita på. MaskZofSweden vill gärna hjälpa dig att vara den personen för din familj och dina kollegor. En gest som att vi investerar för deras goda hälsa skapar goda relationer med våra anställda.Allt som allt vill vi gärna vara din partner när det kommer till skapa säkrare hem och arbetsplatser.


Alla rättigheter tillhör MaskZ of Sweden