Your cart
Fast Worldwide Shipping: 2-5 days. Deliver in 2-3 days locally in Sweden and 3-5 days Internationally

Luftburna bakterier och virus: En nygammal riskfaktor i din arbetsplats

Luftburna bakterier och virus: En nygammal riskfaktor i din arbetsplats

I den nya post-karantäns tid vi lever i har luftburna bakterier och virus blivit en del av vardagen. 

Att säkra våra arbetsplatser och skydda våra anställda från luftburna bakterier och virus har blivit en del i varje ansvarstagande arbetsgivares självklara ansvar.

Studier om att anställda i högre grad känner sig oroliga över detta visar med all tydlighet på det nya normalläget vi lever i. Vi är idag mer medvetna och mer bekymrade över luftburna bakterier och virus.

När det gäller att arbeta nära och sakna grundläggande sanitetsprodukter (handdesinfektionsmedel och desinfektionsmedel) tar vi naturligtvis två steg tillbaka. Sci-fi-drama om överbefolkning (Soylent Green, någon?) Och de risker som följer med det hemsöker oss nu bortom sidorna i våra berättelseböcker när det träder i verkligheten.

Dessa bekymmer är kanske inte så svåra att förstå. 

Idag lever många av oss i städer och tätbefolkade områden där social distans på offentliga platser och arbetsplatser kanske inte är möjligt i den grad som är önskvärt.

Det finns dock några enkla saker som varje företag kan göra för att skydda sina anställda mot luftburna infektioner. Se till att ha ett grundläggande skydd genom att tillgängliggöra åtminstone grundläggande hälso skyddsprodukter.

För att inte tala om att företag är skyldiga att åtminstone tillhandahålla sådana hälso- och säkerhetsåtgärder. OSHA (US Occupational Safety and Health Administration) föreskriver att arbetsgivare tillhandahåller en arbetsmiljö som är ”fri från erkända faror som orsakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig fysisk skada” (OSHA Act of 1970, Avsnitt 5: Skyldigheter).

Nu måste vi som lever idag, Generation Quarantine, uppdatera vår förståelse av hur en hälsosam och produktiv arbetsplats är utrustad.

Hur produktiva blir inte våra anställda om de känner sig trygga, friska och väl omhändertagna av sin arbetsgivare?

Vår nya förståelse och medvetenhet om bakterier och virus i våra arbetsplatser kommer inte bara ge mer friska anställda men också ökad produktivitet som ett resultat.

MaskZofSweden önskar stödja företag i sina resor mot att göra sina arbetsplatser och anställda tryggare i det nya normalläget.

Alla rättigheter tillhör MaskZ of Sweden.

x

Swedish
SV